head.log

dla wszystkich, lecz nie dla każdego | Krzysztof Kudłacik

Posts in the publiczne category

chcę referendum w sprawie wieku emerytalnego

Jakoś czuję, że obok afery ACTA obok przemyka nam trochę niepostrzeżenie sprawa o wiele ważniejsza: planowane podwyższenie wieku emerytalnego promowane przez Platformę Obywatelską z premierem Tuskiem na czele.

Jako obywatel płacący podatki, domagam się referendum w tej sprawie!

(więcej…)

obyczaje polityczne Francji

Częste u nas są głosy, iż życie publiczne i polityczne w szczególności zdziczało w Polsce. Jeszcze bardziej widać to obecnie, gdy każda nawet drobna akcja Ruchu Palikota wywołuje burzę w szklance polskiej mętnej wody.

Ale okazuje się ku mojemu zaskoczeniu, iż wysoce cywilizowana i ułożona burżuazyjna Francja potrafi zademonstrować całkiem fajne wybryki:

fot. Lens http://lens.blogs.nytimes.com

Marek Migalski to szczery chłopak. Cytat tygodnia

Marek Migalski, europoseł PJN

Ostatnio trwa spore zamieszanie odnośnie umowy ACTA, którą bezmyślnie chce przyjąć rząd Tuska. Między innymi pojawia się wątek z listą polskich eurodeputowanych, którzy głosowali za lub przeciw ACTA w Parlamencie Europejskim. Okazało się, iż przeciw ACTA byli wyłącznie lewicowy eurodeputowani SLD i UP (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki, Wojciech Michał Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Władysław Zemke, Adam Gierek), natomiast za ACTA byli:

PO – Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Maria Huebner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka.

PiS – Tadeusz Cymański, Marek Józef Gróbarczyk, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro.

PSL – Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski.

Za TVN24: http://u.42.pl/2HM6

(więcej…)

konferencja radnego Małeckiego: oniemiałem

Mam dość naiwne przekonanie co do radnych gminnych. Dość dobrze poznałem ich pracę w pierwszej połowie lat 90tych, gdy jako lokalny dziennikarz musiałem być wprowadzony w temat i często na żywo oglądać ich pracę. Generalnie zajmują się oni naprawdę konkretnymi sprawami i nie ma – może: nie było – tam bujania w obłokach lub tzw. polityki.

Oto bliżej mi nie znany radny RM Andrychów Zbigniew Małecki udowadnia mi, że jestem głupi i naiwny.

radny Zbigniew Małecki, fot. Robert Szkutnik

(więcej…)

dlaczego ZAKSA nie zdobędzie złotego medalu?

Wydaje mi się, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – obecny siatkarski wicemistrz Polski – nie zdobędzie upragnionego złota w bieżącym sezonie. Potraktujcie to jako prognozę.

Na początku sezonu myślałem, iż mają większe szanse – ba, wręcz długo myślałem, że jako jedyni mogą zdetronizować hegemona polskich parkietów, czyli Skrę Bełchatów. Dopiero wczoraj uświadomiłem sobie mój błąd. ZAKSA złota nie będzie miała także w tym roku. Ta myśl uderzyła mnie swoją oczywistością wczoraj podczas transmisji z meczu na szczycie Plusligi: ZAKSA-Skra wygranego przez Mistrza Polski. Sam się sobie dziwię, że tak długo mi zajęło dojście do tej konkluzji i prognozy.

Dziwię się sobie, bo przecież przyczyna braku szans ZAKSy jest do bólu prosta.

(więcej…)

prywatne szkoły chcą pieniędzy z budżetu

Nie bardzo wiedziałem, czy śmiać się czy też może lepiej rzewnie zapłakać, gdy podczas dzisiejszej szybkiej prasówki natrafiłem na doniesienie o tym, że prywatne szkoły wyższe chcą dostawać pieniądze z budżetu, tak, jak szkolnictwo państwowe, publiczne! Prywatnym uczelniom chodzi o ich kierunki stacjonarne. Zupełnie rozwaliło mnie podane uzasadnienie:

Dotacja budżetowa do uczelni niepublicznych jest także potrzebna państwu, bo tylko dzięki niej pojawi się konkurencja, a w ślad za nią efektywność i jakość. Potrzebna jest także nam, nie do celów komercyjnych, ale aby szkoły niepubliczne mogły normalnie funkcjonować i się rozwijać. A to jest niemożliwe bez studiów stacjonarnych – dodaje prof. Tadeusz Pomianek (…) Tłumaczy, że w ciągu ostatnich pięciu lat roczny nabór na studia stacjonarne na uczelniach niepublicznych zmalał z blisko 50 tys. do 24 tys.

Za Gazetą Prawną: http://u.42.pl/2H9d podkreślenie moje.

Jak to rozumieć?

(więcej…)

antykościelny bunt młodych i religia w szkole

Wreszcie doczekałem się takiej opinii. Wyraził ją prof. Józef Baniak w wywiadzie dla Tygodnika powszechnego:

Kolejny problem, jaki może zaistnieć, jest związany z religią w szkole. Na szkole ciąży obowiązek formacji intelektualnej uczniów, ale nie religijnej! W szkole powinna być przekazywana kompetentnie wiedza naukowa o różnych religiach, łącznie z katolicką. Katecheza jest zadaniem Kościoła i powinna być ona realizowana w jego obiektach. Z licznych badań socjologicznych, w tym z moich, wynika, że młodzież chce poważnej wiedzy o religiach, a nie jakichś religijnych piosenek i formułek do zapamiętania. Młodzi chcą, aby uczyli ich nauczyciele mający przygotowanie filozoficzne i religioznawcze. Natomiast katechezy, jako formacji duchowo-religijnej, chcą się uczyć w kościele.

Podobnie jest z wiedzą z zakresu etyki obiektywnie pojętej – ksiądz nie nadaje się, aby jej nauczać, gdyż jest przygotowany tylko do nauczania etyki katolickiej, a ta nie wyczerpuje całej problematyki etycznej i moralnej. Niestety, szkoła polska jest bardzo sklerykalizowana, nastawiona na przekaz wyłącznie wiadomości z zakresu religii katolickiej.

(więcej…)